جلسه چهارصد و بیست و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «
عراق در جنگ جهانی چهارم»

مدت زمان: ۲ ساعت و ۳ دقیقه

تاریخ : ۲۹ فروردین ۱۳۹۲

حجم: ۳۵۳  MB

فرمت:  mp4

منبع: کلبه کرامت