نشست پژوهشی نظریه پردازی و آموزش در هنر انقلاب اسلامی

حوزه ی هنری - بیست و یکم فروردین 1392