یک پیچ عظیم و آن 6000 نفر (گرامی‌داشت دهه چهارم انقلاب اسلامی)
20 بهمن 1392 - کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز