۶ مطلب با موضوع «کلبه کرامت - دانلود به ترتیب :: تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب» ثبت شده است

جلسه 420/ تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود(1)

جلسه چهارصد و بیست از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «
تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود(1)»

http://s5.picofile.com/file/8111439942/TitreYek_G420.jpg
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 425/ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب(5) هنر یک استراتژیست(2)

جلسه چهارصد و بیست و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
باموضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب(5)هنر یک استراتژیست(2)»

http://s5.picofile.com/file/8110582484/TitreYek_G425.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 424/ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (4) هنر یک استراتژیست(1)

جلسه چهارصد و بیست و چهاراز سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (4) هنر یک استراتژیست(1)»

http://s5.picofile.com/file/8110582550/TitreYek_G424.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 419/ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (3) - از عرش تا معبد دلفی

جلسه چهارصد و نوزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (3)- از عرش تا معبد دلفی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 311/ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (2)

جلسه سیصد و یازده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (2)»

http://s5.picofile.com/file/8102378668/TitreYek_G311.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 298/ تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (1)

جلسه دویست و نود و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰