۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ترند گذاری» ثبت شده است

نخستین فرانمای برنامه ششم پیشرفت درافق ۱۴۱۴ منتشر شد

نخستین فرانمای برنامه ششم پیشرفت درافق ۱۴۱۴ منتشر شد

نخستین فرانمای برنامه ششم پیشرفت درافق ۱۴۱۴ منتشر شد

خبرگزاری تسنیم

http://s5.picofile.com/file/8143301776/Trend_1414.jpgتیتر یک - "برنامه ششم پیشرفت که بازه‌ زمانی 1399-1394 را در بر دارد، در افق 1414 از چه ترندهایی تأثیر می‌پذیرد؟" این پرسشی است که در متن «فرانمای روندهای برنامه ششم» که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده است به آن پاسخ داده می‌شود.

دفتر «تِرِند و خط‌مشی» مرکز بررسی‌های دکترینال، برای تِرندگذاری، ضمن ارزیابی محیط جهانی، نیم‌نگاهی به ترندهای مراکز متعدد خارجی دارد و در داخل نیز با بهره‌گیری از خط‌مشی کلان امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تِرِندهای جمهوری اسلامی را در افق 1414 ترسیم می‌کند.

ترندهای انقلاب اسلامی در افق 1414، توسط مرکز بررسی‌های دکترینال در ابتدای هرماه، به‌روزرسانی می‌شود و این روند هر ماه تا 1414 استمرار خواهد داشت.

(دانلود فایل ترندگذاری برنامه ششم پیش رفت)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 423/ ترندگذاری(15) اطمینان

جلسه چهارصد و بیست و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «ترندگذاری(15) - اطمینان
»

http://s5.picofile.com/file/8111446434/TitreYek_G455.jpg

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 411/تـرنـد‌گـذاری(14) ارشـاد مـلّـی

جلسه چهارصد و یازده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تـرنـد‌گـذاری(14) - ارشـاد مـلّـی
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 404/ ترند‌گذاری (13) مِلک طراز

جلسه چهارصد و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (13) - مِلک طراز
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 393/ ترند‌گذاری (12) عرش رحمان

جلسه سیصد و نود و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (12) - عرش رحمان
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 391/ ترند‌گذاری (11) - زندگی طراز، اصل قضیه

جلسه سیصد و نود و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (11) - زندگی طراز، اصل قضیه
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 389/ترند‌گذاری (10) - نظام طراز

جلسه سیصد و هشتاد و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (10) - نظام طراز
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 388/ترند‌گذاری (9) - علم طراز

جلسه سیصد و هشتاد و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «ترند‌گذاری (9) - علم طراز»


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 386/ترند‌گذاری (8) - بیت طراز

جلسه سیصد و هشتاد و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (8) - بیت طراز
»


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 384/ترند‌گذاری (7) - امت طراز

جلسه سیصد و هشتاد و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (7) - امت طراز
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 382/ترند‌گذاری (6) - دولت طراز

جلسه سیصد و هشتاد و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (6) - دولت طراز»


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 381/ترند‌گذاری (5) - برندگذاری

جلسه سیصد و هشتاد و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (5) - برندگذاری»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 379/ترند‌گذاری (4) - قدرت ملی

جلسه سیصد و هفتاد و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (4) - قدرت ملی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 376/ترندگذاری(3) - قلب جهان

جلسه سیصد و هفتاد و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترندگذاری(3) - قلب جهان»۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 374/ترندگذاری(2) - ناتو یا ساتو

جلسه سیصد و هفتاد و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترندگذاری(2) - ناتو یا ساتو»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 372/ترند گذاری(1) - انسان طراز

جلسه سیصد و هفتاد و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند گذاری(1) - انسان طراز»

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰