۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسماعیل ارجمندی» ثبت شده است

معماری التقاطی امروز ایران بر سر دوراهی سرنوشت ساز

معماری التقاطی امروز ایران بر سر دوراهی سرنوشت ساز - اسماعیل ارجمندی

آخیم منگِز رفت، معنا هم رفت! + تصاویر // در حال ویرایش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شبیخون لیبرال معماری به پایتخت معنوی ایران

شبیخون لیبرال معماری به پایتخت معنوی ایران - اسماعیل ارجمندی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تداوم تقلید از معماری وحشی غرب

تداوم تقلید از معماری وحشی غرب - اسماعیل ارجمندی و ابراهیم ارجمندی


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

معماری وحشی، مسجدی دیگر را تسخیر کرد+ تصاویر

معماری وحشی، مسجدی دیگر را تسخیر کرد - به قلم اسماعیل ارجمندی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

لیبــــرال معمــــاری 1 _ حیازدایی از ام‌القرای جهان اسلام

لیبــــرال معمــــاری 1 _ناحریم نامباح - «اسماعیل ارجمندی»

مجله فرهنگی رویکرد - شماره 9

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بیماری معماری ما "دبی زدگی"

بیماری معماری ما "دبی زدگی" - اسماعیل ارجمندی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

معماری،ظرف زندگی ماست

معماری،ظرف زندگی ماست

ابراهیم ارجمندی کارشناس ارشد معماری _اسماعیل ارجمندی کارشناس ارشد معماری

تاریخ انتشار: فروردین ۱۳٩۱

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کعبه در حلقه محاصره + تصاویر

کعبه در حلقه محاصره _ اسماعیل ارجمندی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰