۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

سخنرانی استاد حسن عباسی در مازندران

http://dr-abbasi.ir/wp-content/uploads/2016/05/129540_722.jpg

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استراتژی کودک و تمدن نوین اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع مهندسی سیاسی و دار و دسته‌‌ی نیویورکی‌ها

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دکترین فرهنگی جمهوری اسلامی‌و سیاست درهای باز

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دیوث سیاسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام به کام لیبرالیسم

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشکده علوم قرآنی قم  ـ به نام اسلام به کام لیبرالیسم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام به کام لیبرالیسم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام به کام لیبرالیسم

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام، به کام لیبرالیسم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی استاد حسن عباسی در نخستین اجلاس استانی قافله عشق

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امیرکبیر – سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی در نخستین اجلاس استانی قافله عشق

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی در نخستین اجلاس استانی قافله عشق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی‌ ایران


سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه امیرکبیر – سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی‌ ایران

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی‌ ایران

دانلود سخنرانی استاد عباسی در دانشگاه امیرکبیر با موضوع سایه روشن‌های دکترین ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی– صوتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی استاد حسن عباسی در همدان

http://dr-abbasi.ir/wp-content/uploads/2016/05/img_1247_0.jpg

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استراتژی صنعتی برای مقاومت اقتصادی

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع استراتژی صنعتی راهی برای مقاومت اقتصادی

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع در نبردی مشکوک ۵ (یو_ترن و جنگ ارزی)

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع در نبردی مشکوک ۵ (U-turn & Currency War)

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پروژه چیران، سرنوشت دو انقلاب

دانلود سخنرانی استاد عباسی با موضوع پروژه چیران؛ سرنوشت دو انقلاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری اسلامی‌ یا جمهوری لیبرال، مسئله این است

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Tehran_Uni/Jomhori_Eslami_Ya_Jomhori_Liberal/IMG21395368.jpg

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری اسلامی‌ یا جمهوری لیبرال، مسئله این است

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری اسلامی‌ یا جمهوری لیبرال، مسئله این است

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری اسلامی‌ یا جمهوری لیبرال، مسئله این است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مصاحبه

استاد حسن عباسی در گفت‌وگو با فرهنگ‌نگار؛ باید سیستم دلار را از مبنای پولی کشور حذف کرد

استاد حسن عباسی در گفت‌وگو با ایران روشن؛ نتایج برجام هیچ‌وقت دیده نخواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰