۱۰ مطلب با موضوع «کلبه کرامت - دانلود به ترتیب :: تجاوز به ذهن» ثبت شده است

اقتصاد، مصرف‌گرایی و سبک زندگی (4)

مصرف‌گرایی و سبک زندگی (4)

مقاله ی زیر در جهت درک بهتر، جلسات تجاوز به ذهن کلاس های کلبه کرامت مؤثر می باشد که در چند قسمت توسط مشرق نیوز ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اقتصاد، مصرف‌گرایی، و سبک زندگی3

از وسوسه مردم به خرید تا مصرف‌کننده سالاری+ فیلم

مقاله ی زیر در جهت درک بهتر، جلسات تجاوز به ذهن کلاس های کلبه کرامت مؤثر می باشد که در چند قسمت توسط مشرق نیوز ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اقتصاد، مصرف‌گرایی و سبک زندگی(2)

چگونه مصرف‌کننده استثمار می شود؟ + فیلم

مقاله ی زیر در جهت درک بهتر، جلسات تجاوز به ذهن کلاس های کلبه کرامت مؤثر می باشد که در چند قسمت توسط مشرق نیوز ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اقتصاد، مصرف‌گرایی و سبک زندگی(1)

چه کسی "مصرف گرایی" را در جهان رواج داد+فیلم

مقاله ی زیر در جهت درک بهتر، جلسات تجاوز به ذهن کلاس های کلبه کرامت مؤثر می باشد که در چند قسمت توسط مشرق نیوز ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مستند قرن خود

مستند قرن خود با نام لاتین Century of the Self توسط آدام کورتیس در سال ۲۰۰۲ برای شبکه ی BBC ساخته شد.
 این مستند روند ۱۰۰ ساله ی آمریکا از انسان قابل اعتماد تا انسان خود شکوفا را به تصویر می‌کشد. این مستند در بین جلسات تجاوز به ذهن قسمت به قسمت پخش و توسط استاد به تفصیل توضیح داده میشود.نام قسمت های این مستند:

قسمت اول: ماشین های خوشحالی ____ Happiness Machines

قسمت دوم: مهندسی رضایت ____ The Engineering Of Consent

قسمت سوم: یک پلیس در درون ذهن همه ی ماست؛ او را باید کشت ____ There Is Policeman Inside All Our Heads He Must Be Destroyed

قسمت چهارم: مزه کردن شراب در فروشگاه _____ Eight People Sipping Wine In Kettering

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 279/تجاوز به ذهن(5) نیوایندیویژوالیزاسیون

جلسه دویست و هفتاد و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تجاوز به ذهن(5) - نیوایندیویژوالیزاسیون
»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 278/تجاوز به ذهن(4) سبک زندگی بدون پلیس ذهن

جلسه دویست و هفتاد و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تجاوز به ذهن(4) - سبک زندگی بدون پلیس ذهن
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 277/تجاوز به ذهن(3) پورنوکراسی و مهندسی رضایت

جلسه دویست و هفتاد و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تجاوز به ذهن(3) - پورنوکراسی و مهندسی رضایت
»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 276/تجاوز به ذهن(2) کان سیومرکراسی و بیو ماشین‌های خوشحال

جلسه دویست و هفتاد و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تجاوز به ذهن(2) -
کان سیومرکراسی و بیو ماشین‌های خوشحال»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 275/تجاوز به ذهن(1) دموکرا-سیتی

جلسه دویست و هفتاد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تجاوز به ذهن(1) - دموکرا-سیتی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰