۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ذهن» ثبت شده است

جلسه 268/نسبت شناسی مغز و ذهن(2)

جلسه دویست و شصت و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «نسبت شناسی مغز و ذهن(2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 266/نسبت شناسی مغز و ذهن(1)

جلسه دویست و شصت و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «نسبت شناسی مغز و ذهن(1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 265/ تربیت ذهنی

جلسه دویست و شصت و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «تربیت ذهنی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 264/ حباب ذهن

جلسه دویست و شصت و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «حباب ذهن»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 263/ وجود ذهنی ۱

جلسه دویست و شصت و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «وجود ذهنی 1»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 262/ چیتا، ذهن هندو

جلسه دویست و شصت و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «چیتا، ذهن هندو»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 261/ حکمت فواد

جلسه دویست و شصت و یک  از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «حکمت فواد»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 260/ چیتا، ذهن بودا

جلسه دویست و شصت  از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «چیتا، ذهن بودا»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 258/ذهن افسرده

جلسه دویست و پنجاه و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ذهن افسرده»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 257/ذهن پروار

جلسه دویست و پنجاه و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ذهن پروار»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 247/ منازعه در نبردگاه ذهن

جلسه دویست و چهل و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «منازعه در نبردگاه ذهن»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰