با سلام درود به همه دوستان
اخیرا در شماره 49 هفته نامه ی تجارت فردا دکتر پژویان ضمن بیان اینکه "اقتصاد یعنی من" گفته اند که اسلام اقتصاد ندارد و گله کرده اند که وزیر صنایع و معادن اعتبار علمی ایشان را زیر سوال برده اند. خواستم به ایشان توضیحاتی بدهم و برخی از مسائل را برای دوستان دیگر متذکر شوم به همین جهت این یادداشت یا نامه را نوشتم.
آقای پژویان اعتبار علمی وقتی زیر سوال میرود که کسی خود خالق و نظریه پرداز آن باشد،یعنی یک دکتر! در رشته ی خودش توان ارائه دکترین داشته باشد. شما و دیگر دوستانتان که در دانشگاه های اقتصاد  اندیشه های دکتر "میلتون فیریدمن" و دیگر اساتید غربی را تدریس می کنید نباید نگران اعتبارتان باشید. مخالفان و موافقان شما با اندیشه های لیبرالیستی   جناب پروفسور "میلتون فیریدمن"   طرف هستند نه با شما و دوستان صاحب فضلتان. شما فقط نقل قول کننده هستید. شما صاحب اندیشه و تفکر نیستید دوست عزیز، شما به مثابه ی یک ضبط صوت اطلاعات اقتصادی را از کتب غربی ضبط و بی کم وکاست در کاسه ی جماعت کم سواد مدیریت اقتصادی میگذارید. فرموده بودید که اسلام اقتصاد ندارد، درست است زیرا هنوز اقتصاد دان مسلمانی پیدا نشده که بفهمد میشود به جای اقتصاد پول مبنای ربا محور ، اقتصاد برکت مبنای ضد ربا را در جامعه بسط داد. اما هستند کسانی که امروز از پایان نامه های خود با حذف نگاه پول مبنا دفاع می کنند و دوستان دکتر شما توان جدل علمی با این بزرگان را ندارند و جز فرو آوردن سر تعظیم کار دیگری نمی توانند انجام دهند. بهتر است شما هم بیش از این پشت نظریه های فرو ریخته ی غربی پنهان نشوید و بقول علما مدرکتان را بشورید و اعتراف کنید که ابر قدرت پوشالی که شما به آن ارادت ویژه دارید با 17تریلیون دلار بدهی عملا ورشکسته است، اعتراف کنید که "دیترویت" که قلب صنعت خودروسازی ایالات متحده و حتی جهان بشمار می رود چطور در منجلاب تئوریهای (نظریه های) اقتصادی بی خاصیت فرو رفت. اعتراف کنید که علم اقتصاد یعنی کشک! یعنی شما مطلع نیستید که دایناسورها به دلیل عدم توانایی در هماهنگی با شرایط جدید منقرض شدند؟
امروز دنیا نیاز به یک اندیشه و یک دکترین نوین اقتصادی دارد. اسلام ابر پارادایم جهان پیش روست و تنها راه حل سعادت بشری. بهتر است شما هم بندهای استعمار علمی غرب را از خود بگسلید و به راه حق بازگردید که اقتصاد ربا محور یعنی جنگ با خدا و نه شما و نه هیچ انسان دیگری هنوز نتوانسته در این جنگ پیروز میدان باشد. برای شما و تمام بزرگان اقتصاد آرزوی فرصت توبه کردن و بازگشت به سبیل حق را دارم.


من الله توفیق _ سهیل سلیمی