جلسه دویست و شصت و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «زنای ذهنی(1)»

مدت زمان: ۱ ساعت ۴۳ دقیقه

تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

حجم: ۳۱۹ MB

فرمت: mp4

منبع:  کلبه کرامت