متن و فایل صوتی سخنرانی استاد حسن عباسی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/University-of-Tehran-94/139409161817338496666844.jpg

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع امیرکبیر، جمع بین تفکر استراتژیک و عمل استراتژیک

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع امواج فتنه‌های عصر ما!

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع امواج فتنه‌های عصر ما!

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فتنه‌های عصر ما

سخنرانی استاد حسن عباسی در ششمین جشنواره مردمی‌فیلم عمار + دانلود تصویری

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انسان طراز در ادب اسلامی

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایانی بر آغاز فتنه‌ها

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع پایانی بر آغاز فتنه‌ها