سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشکده علوم قرآنی قم  ـ به نام اسلام به کام لیبرالیسم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام به کام لیبرالیسم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام به کام لیبرالیسم

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع به نام اسلام، به کام لیبرالیسم