سخنرانی استاد حسن عباسی در ایلام و کردستان

23 و 24 آذر 94 - ایلام، کردستان

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/ilam_94/IMG13475538.jpg

سخنرانی استادحسن عباسی با موضوع ایرانی که می‌تواند بگوید نه!

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ایرانی که می‌تواند بگوید نه!

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع توهم نفوذ، نفوذ توهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع بازسازی نظم جهان در افق ۱۴۱۴