استاد حسن عباسی در گفت‌وگو با فرهنگ‌نگار؛ باید سیستم دلار را از مبنای پولی کشور حذف کرد

استاد حسن عباسی در گفت‌وگو با ایران روشن؛ نتایج برجام هیچ‌وقت دیده نخواهد شد