پیامدهای مهاجرت از سیستان
اسفند 1392 - وب سایت خبری - تحلیلی مطالبه گر

تیتر یک - دکتر حسن عباسی تحلیل گر مسائل استراتژیک در مصاحبه با مطالبه گر پیرامون دلایل و پیامدهای مهاجرت از منطقه سیستان گفت: مقوله مهاجرت از سیستان بدلیل شرایط  خشکسالی و مشکلات ناشی از  روی کار آمدن طالبان، انحراف مسیر رودخانه و خشکی تالاب هامون رخ داد که http://s1.picofile.com/file/7688022903/28348_177.jpgپیامدهایی  نظیر و مواردی از این دست گسترش این گرد خاک ها و گرد غبارها و خشکسالی و مشکلاتی که ایجاد شد شمال استان سیستان و بلوچستان به خصوص منطقه سیستان دچار مشکلات عدیده ای شد که به مهاجرت به استان خراسان جنوبی و استان خراسان رضوی و به جاهای دیگر انجامید و طبیعتا تبعات امنیتی ملی بدلیل حساسیتی که منطقه زابل و سیستان در لولای دو کشور همجوار افغانستان و پاکستان برای ما دارد از نظر امنیتی خطر تهدیدات امنیت ملی را بدنبال را دارد و ما لولای مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان را اگر از کثرت جمعیت داخلی در واقع خالی شده ببینیم مخاطرات امنیتی آن بسیار گسترده خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از کشاورزی رمکانیزه گفت: نکته دوم اینکه طبیعتا چون سیستان زمانی انبار غله کل ایران بوده و اگر ما طرح های احیاء ساختار کشاورزی استان سیستان و بلوچستان را به شکل مکانیزه در طرح های بلند مدت ۱۰ الی ۱۵ ساله دنبال نکنیم و اجازه بدیم این منطقه متروک شود قطعا تبعاتش برای کشور این خواهد بود که در جاهای دیگر نخواهیم توانست ساز و کار را ایجاد کنیم. لذا احیا کشاورزی مکانیزه استان سیستان و بلوچستان و منطقه سیستان می تواند از مهاجرت جلوگیری کند و طرح های گسترده ای برای جلوگیری از گرد و غبار و مسئله انتقال آب به تالاب های منطقه به شکل مصنوعی و دیپلماسی آبی بین ایران و افغانستان برای آزاد کردن جریان رودخانه ها، همه ی این موارد باید اقدامات ضربتی باشد که از طریق مسئولین باید صورت بگیرد تا این حرکت و مهاجرت شکل نگیرد از استان.